Peidiwch ag anghofio awduron Affganistan | Do Not Forget the Writers of Afghanistan

Ar 14 Rhagfyr 2021, cynhaliwyd digwyddiad i nodi canmlwyddiant PEN Rhyngwladol a Diwrnod Rhyngwladol Hawliau Dynol, gydag awduron o Affganistan yn rhannu eu barddoniaeth a’u profiadau.

Dyma un o’r awduron, Parwana Fayyez, yn darllen tair o’i cherddi: ‘Sewing Needles’, ‘The Silent Poet’ a ‘Wolf-Rider’ o’i chyfrol Forty Names.

Rhagor o fideos o’r digwyddiad i ddilyn.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y noson.

On 14th December, Wales PEN Cymru held an event to celebrate the centenary anniversary of PEN International and Human Rights Day, with Afghan writers sharing their experiences and poems.

Here is one of the writers, Parwana Fayez, reading three poems: ‘Sewing Needles’, ‘The Silent Poet’ and ‘Wolf-Rider’, from her publication Forty Names.

More videos from the event to follow soon.

Click here to read more about the evening.

 

Related Posts