VIDEOS: Peidiwch ag anghofio awduron Affganistan | Do Not Forget the Writers of Afghanistan

Ar 14 Rhagfyr 2021, cynhaliwyd digwyddiad i nodi canmlwyddiant PEN Rhyngwladol a Diwrnod Rhyngwladol Hawliau Dynol, gydag awduron o Affganistan yn rhannu eu barddoniaeth a’u profiadau.

Dyma rai fideos o’r noson.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am y noson.

On 14th December, Wales PEN Cymru held an event to celebrate the centenary anniversary of PEN International and Human Rights Day, with Afghan writers sharing their experiences and poems.

Here are some videos from the event.

Click here to read more about the evening.

 

Related Posts