Digwyddiad: Wythnos Cymru yn Llundain | Event: Wales Week in London

Bydd PEN Cymru yn dathlu ei degfed pen-blwydd gyda digwyddiad hybrid yn rhoi llwyfan i natur amlieithog y Gymru fodern.

Byddwn yn clywed am y gwaith ymgyrchu y bu Wales PEN Cymru yn ei gyflawni i gefnogi awduron ar draws y byd, a mwynhau darlleniadau gan rhai o sgwennwyr mwyaf blaenllaw’r wlad – yn fyw yn Llundain a dros gyswllt fideo o wahanol rannau o Gymru.

Dewch draw i’r Poetry Cafe am 2 o’r gloch ar Chwefor 29ain, archebwch yma

neu ymunwch â ni dros Zoom:

https://write4word.uk/yckks246

Meeting ID: 899 3554 9662

Passcode: 956957

Os hoffech chi gyfrannu at waith PEN Cymru, dyma ddolen a chôd QR i wneud hynny drwy PayPal:

Mae Wales PEN Cymru yn un o’r 145 o ganolfannau PEN mewn dros 100 o wledydd ar draws y byd, ac mae’n gysylltiedig â PEN Rhyngwladol, prif lais llenyddiaeth ledled y byd.

Mae PEN yn hybu llenyddiaeth ac yn amddiffyn rhyddid mynegiant.

Mae’n ymgyrchu ar ran ysgrifenwyr o bob cwr y byd sy’n cael eu herlid, eu carcharu, eu poenydio neu’n dioddef o ymosodiadau oherwydd eu gwaith ysgrifennu.

Mae iddo bwyllgorau yn cynrychioli ysgrifenwyr yn y carchar, hawliau ieithyddol a chyfieithu, merched sy’n ysgrifennu ynghyd â phwyllgor heddwch.

Wales PEN Cymru celebrates its tenth anniversary with a hybrid event showcasing the multilingual nature of modern Wales.

We will hear about the campaign work Wales PEN Cymru has undertaken to support writers around the world, and enjoy readings from some of the country’s leading writers – both live in London and via video-link from around Wales.

Come over to the Poetry Cafe at 2.00 pm on February 29th – order tickets here

or join us over Zoom:

https://write4word.uk/yckks246

Meeting ID: 899 3554 9662

Passcode: 956957

If you’d like to contribute towards Wales PEN’s work, here is a link and QR code to do so through PayPal:

Wales PEN Cymru is one of the 145 PEN centres in more than 100 countries across the world, and it is affiliated to PEN International, which is the leading voice of literature worldwide.

PEN promotes literature and defends freedom of expression. It campaigns on behalf of writers around the world who are persecuted, imprisoned, harassed and attacked for what they have written.

It has committees representing writers in prison, translation and linguistic rights, women writers and a peace committee.

 

 

 

 

Related Posts