Cymryd rhan #StandWithSalman | Take part in #StandWithSalman: Darlleniadau i Salman Rushdie | Readings for Salman Rushdie

Yn dilyn yr ymosodiad arno ar Awst 12fed, gofynnon ni i aelodau PEN Cymru i gefnogi  Salman Rushdie ac awduron eraill ar draws y byd  i amddiffyn rhyddid mynegiant drwy ddarlleniadau o’i waith. 

Anfonwn ein dymuniadau gorau i Salman Rushdie a’n gobaith yw y caiff  adferiad llawn a buan.

Mewn partneriaeth gyda  ‘Wales Arts Review’

#StandWithSalman


Following his stabbing on August 12th, we asked WPC members to stand in solidarity with Salmon Rushdie and other writers around the world in their defence of freedom of speech.  

We send our best wishes to Salman Rushdie and our hope that he makes a speedy and full recovery.  

In partnership with Wales Arts Review.

#StandWithSalman


Gweler isod darlleniadau o ddetholiadau o waith Salman Rushdie gan aelodau Wales PEN Cymru:

Find below readings of extracts of Salman Rushdie’s work by our Wales PEN Cymru members:

 

 

  • Ifor ap Glyn yn darllen o / reading from ‘Midnight’s Children’

 

  • Paul Henry yn darllen o / reading from ‘Midnight’s Children’:

 

  • Zoë Skoulding yn darllen o / reading from ‘Haround and the Sea of Stories’:

 

  • Professor Tony Curtis reading part of a speech made by Salman Rushdie:

 

 

 

Related Posts