Darlleniad a Thrafodaeth | Reading and Discussion

Peidiwch ag anghofio awduron Affganistan | Do not forget the writers of Afghanistan

Bydd Wales PEN Cymru yn cynnal digwyddiad ar-lein gydag ysgrifenwyr o, ac yn, Affganistan.

Wales PEN Cymru will host on online event with writers from, and in, Afghanistan. 

14 Rhagfyr | December, 7pm GMT.

Cofrestrwch yma | Register here.

Related Posts