Noson Gwobr Emyr Humphreys Award Evening

Recordiad fideo a sain o’r digwyddiad a gynhaliwyd i longyfarch enillwyr Gwobr Emyr Humphreys, sef Mererid Hopwood a Mark S. Redfern.

Yn cymryd rhan yn y noson oedd:

  • Menna Elfyn (llywydd PEN Cymru)
  • Siân Northey, Eluned Gramich a Daniel Williams (y beirniaid)
  • Mererid Hopwood a Mark S Redfern (yr enillwyr)
  • Elin Haf Gruffydd Jones
  • M. Wynn Thomas (ar ran y sefydliadau a gyfrannodd tuag at y Wobr)

Cynhaliwyd y digwyddiad ar 30 Ebrill 2020 dros Zoom, gyda diolch i’r Egin am y cymorth technegol.

Darllen rhagor am y wobr, yr enillwyr a’r beirniadaethau yma.

Video and audio recordings of the event Wales PEN Cymru organised to congratulate our Emyr Humphreys Award winners, Mererid Hopwood and Mark S. Redfern.

Taking part in the event were:

  • Menna Elfyn (Wales PEN Cymru president)
  •  Sian Northey, Eluned Gramich and Daniel Williams (adjudicators)
  • Mererid Hopwood and Mark S. Redfern (winners)
  • Elin Haf Gruffydd Jones
  •  M. Wynn Thomas (on behalf of the institutions that sponsored the award)

The event was held on 30 April 2020 on Zoom, thanks to yr Egin for the technical support.

Read more about the award, the winners and the adjudications.

 

Related Posts