‘Edrych ar y Byd’ – Menna Elfyn

Wales PEN Cymru stand in solidarity with the protesters who are peacefully protesting in America.

Here is a translation by Menna Elfyn of Langston Hughes’ poem, ‘I look at the world’, which he wrote about the situation of Black people in America decades ago.


Mae Wales PEN Cymru yn sefyll gyda’r protestwyr sy’n gwrthdystio yn heddychlon yn America.

Dyma gyfieithiad Menna Elfyn o’r hyn a ysgrifennodd Langston Hughes (1902—1967) am sefyllfa’r bobl Ddu yn America ddegawdau yn ôl.

Related Posts