Digwyddiad i longyfarch Robin Farrar, enillydd yr Her Gyfieithu eleni, ac i ddathlu canmlwyddiant PEN Rhyngwladol.
A digital event to celebrate the winner of the Her Gyfieithu, Robin Farrar, and celebrate the centenary of PEN International.

Cynhaliwyd y digwyddiad ar 29 Medi 2021 | The event was held on 29 September 2021

With English simultaneous translation

Related Posts