Cynhaliwyd digwyddiad arbennig, tairieithog, neithiwr (4 Gorffennaf 2021), gyda beirdd o Gymru ac o Wlad y Basg yn rhannu eu cerddi ar y thema heddwch.

Trefnwyd y digwyddiad gan Academi Heddwch Cymru ac Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, ar y cyd gyda Wales PEN Cymru, Euskal PEN a Chyfnewidfa Lên Cymru.

Cawsom gyfle i glywed tri bardd Cymraeg: Menna Elfyn, Hywel Griffiths a Mererid Hopwood, a thri bardd Basgeg: Itxaro Borda, Leire Bilbao a Kirmen Uribe, yn trafod ac yn darllen eu cerddi.

Mae Mererid Hopwood hefyd yn Ysgrifennydd Academi Heddwch Cymru, a chawsom gair o gyflwyniad a chyd-destun i’r digwyddiad ganddi hi.

Mae Menna Elfyn yn un o feirdd mwyaf blaenllaw Cymru. Hi yw Llywydd Wales PEN Cymru, a hi hefyd yw’r bardd Cymraeg sydd â’i gwaith wedi ei gyfieithu i’r nifer fwyaf o ieithoedd – erbyn hyn bron i bymtheg o ieithoedd.

Mae Hywel Griffiths yn fardd, nofelydd, daearyddwr ac yn uwch-ddarlithydd mewn daearyddiaeth ffisegol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’n barddoni am bynciau amrywiol – tirwedd a phobl Cymru a’r byd, teulu, gwleidyddiaeth a’r iaith Gymraeg – ac mewn mesurau amrywiol caeth a rhydd.

Mae Itxaro Borda yn fardd, yn nofelydd, yn golofnydd, yn ddramodydd ac yn gyfieithydd o Wlad y Basg.

Mae Leire Bilbao yn fardd ac yn awdur llyfrau plant. Mae ei gwaith wedi ei gyfieithu I nifer o ieithoedd ac wedi ymddangos mewn amryw o flodeugerddi.

Mae Kirmen Uribe yn fardd, yn nofelydd ac yn ddramodydd blaenllaw. Bu yng Nghymru yn 2015 fel rhan o brosiect rhwng y Ganolfan, Prifysgol Bangor, Abertawe a Chyfnewidfa Lên Cymru. Mae ei waith wedi ei gyfieithu i nifer fawr o ieithoedd, gan gynnwys i’r Saesneg gan wasg Seren yma yng Nghymru.

 

A special, trilingual, event was held last night (4 July 2021), with poets from Wales and the Basque Country sharing their poems on the theme of peace.

This was an event by Academi Heddwch Cymru and Llangollen International Musical Eisteddfod, with Wales PEN Cymru, Euskal PEN and Wales Literature Exchange.

We heard from three poets from Wales: Menna Elfyn, Hywel Griffiths and Mererid Hopwood, and three Basque poets: Itxaro Borda, Leire Bilbao and Kirmen Uribe, discussing and reading their poems.

Mererid Hopwood is also the Secretary of Academi Heddwch Cymru, and she gave an introducation and context to the event.

Menna Elfyn is one of Wales’ foremost poets. She is the President of Wales PEN Cymru and is also the Welsh poet whose work has been translated into the largest number of languages – now nearly fifteen languages.

Hywel Griffiths is a poet, novelist, geographer, and senior lecturer in geography at Aberystwyth University. He writes about various topics – the landscape and people of Wales and the world, family, politics, and the Welsh language – and in various strict and free measures.

Itxaro Borda is a Basque poet, novelist, columnist, playwright, and translator.

Leire Bilbao is a poet and author of books for children. Her work has been translated into several languages and has appeared in various anthologies.

Kirmen Uribe is a leading poet, novelist and playwright. He visited Wales in 2015 as part of a project between the Center, Bangor University, Swansea University and Wales Literature Exchange. His work has been translated into many languages, including into English by Seren here in Wales.

 

 

Related Posts