Belonging to Wales / Perthyn i Gymru

BELONGING TO WALES / PERTHYN I GYMRU – an e-book of multilingual stories about arriving in Wales by MELTEM ARIKAN (Turkish), MARIE DARRIEUSSECQ (French), EDIN SULJIC (ex-Yugoslavian English), and JÖRG BERNIG (German) – with English and Welsh translations.

The texts were commissioned by the research project European Travellers to Wales 1750-2010’. The authors all appeared at “Volcano Fridays”, the multilingual festival of international voices in Swansea in 2017, organised in association with Wales PEN Cymru and funded by the AHRC.


BELONGING TO WALES / PERTHYN I GYMRU – e-lyfr o straeon amlieithog am gyrraedd yng Nghymru gan MELTEM ARIKAN (Twrceg), MARIE DARRIEUSSECQ (Ffrangeg), EDIN SULJIC (cyn-Iwgoslafia Saesneg), a JÖRG BERNIG (Almaeneg) – gyda chyfieithiadau Saesneg a Chymraeg.

Comisiynwyd y testunau gan y prosiect ymchwil Teithwyr Ewropeaidd i Gymru 1750-2010’. Ymddangosodd yr awduron i gyd yn “Volcano Fridays”, gŵyl amlieithog o leisiau rhyngwladol yn Abertawe yn 2017, a drefnwyd mewn cydweithrediad â Wales PEN Cymru a’i gyllido gan Gyngor Ymchwil y Dyniaethau a’r Celfyddydau (AHRC).

The e-book can be read here / Gellir darllen yr e-lyfr yma (pdf)

Related Posts