Diwrnod Rhynwgladol Mamiaith 2021 International Mother Language Day

Iaith Frodorol? Mamiaith? : Barddoniaeth a thrafodaeth i ddathlu Diwrnod Rhynwgladol Mamiaith UNESCO 2021

Dydd Mawrth, 23 Chwefror, 7–8pm.

Darlleniadau gan feirdd a thrafodaeth yn archwilio’r syniad o ‘famiaith’ ac ‘iaith frodorol’ yng nghwmni Menna Elfyn, Ifor ap Glyn, Grug Muse, Ned Thomas, Elin Haf Gruffydd Jones ac eraill.

Trefnir y digwyddiad gan Wales PEN Cymru, PEN Rhyngwladol, Cyfnewidfa Lên Cymru, Mercator, Llenyddiaeth ar draws Ffiniau, Cymdeithas Ddysgedig Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Am ddim. Cofrestrwch yma i dderbyn y ddolen Zoom.

Indigenous Language? Mothertongue? : Poetry and debate to celebrate UNESCO’s International Mother Language Day 2021

Tuesday, 23 February, 7–8pm.

Poetry readings and a conversation to explore and problematise ‘mother language’ and ‘indigenous language’ with Menna Elfyn, Ifor ap Glyn, Grug Muse, Ned Thomas, Elin Haf Gruffydd Jones and others.

The event is co-organised by Wales PEN Cymru, PEN International, Wales Literature Exchange, Literature Across Frontiers, The Learned Society of Wales, Mercator and the University of Wales Trinity Saint David.

Free event. Register here to receive the Zoom details.

Related Posts