Annual General Meeting 2023 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Annual General Meeting 2023 | Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2o23

17/02/2023

 

On the 16th of February, we held our Annual General Meeting.

Ar y 16eg o Chwefror, wnaethom ni gynnal ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

 

From this meeting, we welcome three new members to the Board and one Cennad. Congratulations and welcome to WPC!

O’r cyfarfod hwn, rydym ni yn roi croeso i tri aelod newydd i’r Bwrdd a un Cennad. Llongyfarchiadau a croeso i WPC!

 

  • Dylan Moore (Chair / Cadeirydd)
  • Dominic Williams
  • Nici Beech (Secretary / Ysgrifennydd)
  • Ifor ap Glyn (Cennad)

Related Posts