Home / Cartref

 

 

 

 

Mae Wales PEN Cymru yn un o’r 145 o ganolfannau PEN mewn dros 100 o wledydd ar draws y byd. Mae’n gysylltiedig â PEN Rhyngwladol, prif lais llenyddiaeth ledled y byd.

Mae PEN yn hybu llenyddiaeth ac yn amddiffyn rhyddid mynegiant. Mae’n ymgyrchu ar ran ysgrifenwyr o bob cwr y byd sy’n cael eu herlid, eu carcharu, eu poenydio neu’n dioddef o ymosodiadau oherwydd eu gwaith ysgrifennu. Mae iddo bwyllgorau yn cynrychioli ysgrifenwyr yn y carchar, hawliau ieithyddol a chyfieithu, merched sy’n ysgrifennu ynghyd â phwyllgor heddwch.

Darllenwch rhagor amdanom

Wales PEN Cymru is one of the 145 PEN centres in more than 100 countries across the world. It is affiliated to PEN International which is the leading voice of literature worldwide.

PEN promotes literature and defends freedom of expression. It campaigns on behalf of writers around the world who are persecuted, imprisoned, harassed and attacked for what they have written. It has committees representing writers in prison, translation and linguistic rights, women writers and a peace committee.

Read more about us

www.pen-international.org


Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith 2019

Mae Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith yn ddathliad blynyddol i hybu ymwybyddiaeth o amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol. Mae’r Diwrnod yn gyfle i hyrwyddo amlieithrwydd, ac i gydnabod ac amddiffyn yr hawliau dynol sydd gan leiafrifoedd a phobl frodorol yng nghyd-destun iaith. Darllen rhagor

International Mother Language Day (IMLD) is a worldwide annual observance to promote awareness of linguistic and cultural diversity and promote multilingualism. 21st February was declared to be the International Mother Language Day by UNESCO in 1999. It has been observed annually throughout the world since February 21st, 2000. Read more


Rhagor o newyddion / More news 

Ymaelodi / Become a member

Digwyddiadau / Events

Cysylltu / Contact us