Home / Cartref

 

 

 

 

Mae Wales PEN Cymru yn un o’r 145 o ganolfannau PEN mewn dros 100 o wledydd ar draws y byd. Mae’n gysylltiedig â PEN Rhyngwladol, prif lais llenyddiaeth ledled y byd.

Mae PEN yn hybu llenyddiaeth ac yn amddiffyn rhyddid mynegiant. Mae’n ymgyrchu ar ran ysgrifenwyr o bob cwr y byd sy’n cael eu herlid, eu carcharu, eu poenydio neu’n dioddef o ymosodiadau oherwydd eu gwaith ysgrifennu. Mae iddo bwyllgorau yn cynrychioli ysgrifenwyr yn y carchar, hawliau ieithyddol a chyfieithu, merched sy’n ysgrifennu ynghyd â phwyllgor heddwch.

Darllenwch rhagor amdanom

Wales PEN Cymru is one of the 145 PEN centres in more than 100 countries across the world. It is affiliated to PEN International which is the leading voice of literature worldwide.

PEN promotes literature and defends freedom of expression. It campaigns on behalf of writers around the world who are persecuted, imprisoned, harassed and attacked for what they have written. It has committees representing writers in prison, translation and linguistic rights, women writers and a peace committee.

Read more about us

www.pen-international.org


Her Gyfieithu 2019 & Translation Challenge 2019

Mae’n bleser gan Gyfnewidfa Lên Cymru a Wales PEN Cymru mewn cydweithrediad â Phrifysgol Abertawe, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, the Polish Cultural Institute ac O’r Pedwar Gwynt gyhoeddi’r ddwy gystadleuaeth gyfieithu sef Her Gyfieithu 2019 (o Bwyleg i Gymraeg) a Translation Challenge 2019 (o Bwyleg i Saesneg).

Darllen rhagor am Her Gyfieithu 2019

Wales Literature Exchange and Wales PEN Cymru in collaboration with Swansea University, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, the University of Wales Trinity Saint David, the Polish Cultural Institute and O’r Pedwar Gwynt literary magazine are pleased to announce two translation competitions: Her Gyfieithu 2019 (from Polish into Welsh) and Translation Challenge 2019 (from Polish into English).

Read more about Translation Challenge 2019


Rhagor o newyddion a digwyddiadau / More news and events

Ymaelodi / Become a member

Cysylltu / Contact us