Home / Cartref

Standing Together/Efo’n Gilydd/ Pia Vınderime/ Piştgiriye

 

18:30, Tuesday, June 26th, dydd Mawrth, Mehefin 26ain, Sêşem, Hezîran 26

Chapter Arts Centre,  Canolfan Gelfyddydau’r Chapter, Navenda Hunerî a Chapterê

Cardiff, Caerdydd

Kurdish and Welsh musicians and poets come together to create an evening of songs, folk tales and poetry and to demonstrate a shared struggle for linguistic rights.

Bydd cerddorion a beirdd Cwrdaidd a Chymraeg yn dod ynghyd i greu noson o ganeuon, chwedlau gwerin a barddoniaeth ac i arddangos y frwydr ar y cyd dros hawliau ieithyddol.

Çar zonu de jü sewa lawıkan u hêkatan u şiiranê Zazaki, Kurdki u Gelki.  Şeva Xwendinê a stran, çîrok û helbesta Galî û Kurdî û Zazaki.

No performans parçê projê Wales PEN Cymruyo ke va phışti bıdê heqanê zonê Kurdki (u Zazaki).   Mae’r perfformiad hwn yn rhan o brosiect Wales PEN Cymru i gefnogi hawliau ieithyddol Cwrdaidd.  Ev pêşkêşkirin beşek e ji projeyek e  PENa Galî/Kimrî ji bo piştgiriya mafên zimanê kurdî ye.   This performance is part of a Wales PEN Cymru project to support Kurdish linguistic rights.


Wales PEN Cymru is one of the 145 PEN centres in more than 100 countries across the world. It is affiliated to PEN International which is the leading voice of literature worldwide.

PEN promotes literature and defends freedom of expression. It campaigns on behalf of writers around the world who are persecuted, imprisoned, harassed and attacked for what they have written. It has committees representing writers in prison, translation and linguistic rights, women writers and a peace committee.

Mae Wales PEN Cymru yn un o 145 o ganolfannau PEN mewn dros 100 o wledydd ar draws y byd.  Mae’n gysylltiedig â PEN Rhyngwladol, prif lais llenyddiaeth ledled y byd.

Mae PEN yn hybu llenyddiaeth ac yn amddiffyn rhyddid mynegiant. Mae’n ymgyrchu ar ran ysgrifenwyr o bob cwr y byd sy’n cael eu herlid, eu carcharu, eu poeni neu’n dioddef o ymosodiadau oherwydd eu gwaith ysgrifennu.  Mae iddo bwyllgorau yn cynrychioli ysgrifenwyr yn y carchar, hawliau ieithyddol a chyfieithu, merched sy’n ysgrifennu ynghyd â phwyllgor heddwch. 

www.pen-international.org