Home / Cartref

Translation Challenge 2017


To translate into English the poem b a h ç e d e ö l ü m by Turkish poet küçük İskender. £250 will be presented to the winner at the Hay Festival in May. Read more here.

 

 

 

Her Gyfieithu 2017

I gyfieithu’r gerdd YAŞAMAYA DAİR gan Nâzım Hikmet, bardd Twrceg. Bydd gwobr o £250 a ffon barddol yn cael ei chyflwyno yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst. Mae’r her eleni ychydig yn wahanol. Nid oes angen gwybodaeth am Dwrci, o reidrwydd, gan fod cymorth ar gael yma.

 

 

 


Wales PEN Cymru is one of the 145 PEN centres in more than 100 countries across the world. It is affiliated to PEN International which is the leading voice of literature worldwide.

PEN promotes literature and defends freedom of expression. It campaigns on behalf of writers around the world who are persecuted, imprisoned, harassed and attacked for what they have written. It has committees representing writers in prison, translation and linguistic rights, women writers and a peace committee.

Mae Wales PEN Cymru yn un o 145 o ganolfannau PEN mewn dros 100 o wledydd ar draws y byd.  Mae’n gysylltiedig â PEN Rhyngwladol, prif lais llenyddiaeth ledled y byd.

Mae PEN yn hybu llenyddiaeth ac yn amddiffyn rhyddid mynegiant. Mae’n ymgyrchu ar ran ysgrifenwyr o bob cwr y byd sy’n cael eu herlid, eu carcharu, eu poeni neu’n dioddef o ymosodiadau oherwydd eu gwaith ysgrifennu.  Mae iddo bwyllgorau yn cynrychioli ysgrifenwyr yn y carchar, hawliau ieithyddol a chyfieithu, merched sy’n ysgrifennu ynghyd â phwyllgor heddwch. 

www.pen-international.org