HOME / CARTREF

Sally addresses the International Congress.

Sally addresses PEN International Congress 2014 in Bishkek, Kyrgyzstan
Sally yn annerch Cyngres Ryngwladol PEN 2014 yn Bishkek, Kyrgyzstan

At the 80th PEN International Congress in Bishkek, Kyrgyzstan, Wales PEN Cymru was officially recognised as a PEN Centre.

Wales PEN Cymru is now one of 145 PEN centres in more than 100 countries across the world. It is affiliated to PEN International which is the leading voice of literature worldwide.

PEN promotes literature and defends freedom of expression. It campaigns on behalf of writers around the world who are persecuted, imprisoned, harassed and attacked for what they have written. It has committees representing writers in prison, translation and linguistic rights, women writers and a peace committee.


Yn 80fed Cyngres Ryngwladol PEN yn Bishkek, Kyrgyzstan, cydnabyddwyd Wales PEN Cymru yn swyddogol fel Canolfan PEN.

Un o 145 o ganolfannau PEN mewn dros 100 o wledydd ar draws y byd yw Wales PEN Cymru.  Mae’n gysylltiedig â PEN Rhyngwladol, prif lais llenyddiaeth ledled y byd.

Mae PEN yn hybu llenyddiaeth ac yn amddiffyn rhyddid mynegiant. Mae’n ymgyrchu ar ran ysgrifenwyr o bob cwr o’r byd sy’n cael eu herlid, eu carcharu, eu poeni neu’n dod yn destun ymosodiad oherwydd eu gwaith ysgrifennu.  Mae iddo bwyllgorau yn cynrychioli ysgrifenwyr yn y carchar, hawliau ieithyddol a chyfieithu, merched sy’n ysgrifennu ynghyd â phwyllgor heddwch. 

www.pen-international.org