Home / Cartref

 

 

 

 

Mae Wales PEN Cymru yn un o’r 145 o ganolfannau PEN mewn dros 100 o wledydd ar draws y byd. Mae’n gysylltiedig â PEN Rhyngwladol, prif lais llenyddiaeth ledled y byd.

Mae PEN yn hybu llenyddiaeth ac yn amddiffyn rhyddid mynegiant. Mae’n ymgyrchu ar ran ysgrifenwyr o bob cwr y byd sy’n cael eu herlid, eu carcharu, eu poenydio neu’n dioddef o ymosodiadau oherwydd eu gwaith ysgrifennu. Mae iddo bwyllgorau yn cynrychioli ysgrifenwyr yn y carchar, hawliau ieithyddol a chyfieithu, merched sy’n ysgrifennu ynghyd â phwyllgor heddwch.

Darllenwch rhagor amdanom

Wales PEN Cymru is one of the 145 PEN centres in more than 100 countries across the world. It is affiliated to PEN International which is the leading voice of literature worldwide.

PEN promotes literature and defends freedom of expression. It campaigns on behalf of writers around the world who are persecuted, imprisoned, harassed and attacked for what they have written. It has committees representing writers in prison, translation and linguistic rights, women writers and a peace committee.

Read more about us

www.pen-international.org


Gwobr Emyr Humphreys Award

A ddarllenoch chi ddarn ysbrydoledig am Gymru yn ystod y flwyddyn hon – boed yn ysgrif, blog neu erthygl, yn Gymraeg neu’n Saesneg? Dyma gyfle i enwebu darn am Gymru yr ystyriwch chi sy’n haeddu ei ledaenu ymhellach ar gyfer Gwobr Emyr Humphreys Wales PEN Cymru. Bydd y darn arobryn, boed yn Gymraeg neu yn Saesneg, yn derbyn gwobr o £1,000.

Anfonwch eich enwebiadau at walespencymru@gmail.com erbyn 5 Ionawr 2020.

[rhagor o wybodaeth]

Have you read an inspiring piece of writing about Wales this year — an essay, article or blog, in Welsh or English?Here is an opportunity to nominate an inspiring piece of writing about Wales that deserves to be read widely for the Wales PEN Cymru Emyr Humphreys Award. The winning piece, in Welsh or English, will receive the prize of £1,000.

Please send nominations to walespencymru@gmail.com before 5 January 2020.

 

[further information]


Rhagor o newyddion a digwyddiadau / More news and events

Ymaelodi / Become a member

Cysylltu / Contact us