Home / Cartref

PEN International and Wales PEN Cymru support the right of Kurdish people to use and promote their own language and culture

Mae PEN Rhyngwladol a Wales PEN Cymru yn cefnogi hawl y Cwrdiaid i ddefnyddio a hyrwyddo’u hiaith a’u diwylliant eu hunain

 The refaruk-melik-cevik-381909-unsplashpression of Kurdish  Language and Culture must stop – Dr Menna Elfyn writes to the Prime Minister and Minister of Justice in Turkey  read more here

Rhaid atal y gormes ar yr Iaith a’r Diwylliant Cwrdaidd – ysgrifennodd y Dr. Menna Elfyn at y Prif Weinidog a’r Gweinidog dros Gyfiawnder yn Nhwrci    rhagor o fanylion

 

Wales PEN Cymru project supports Kurdish linguistic rightsread more here

Mae prosiectau Wales PEN Cymru yn cefnogi hawliau ieithyddol y Cwrdiaid rhagor o fanylion


 Wales PEN Cymru is one of the 145 PEN centres in more than 100 countries across the world. It is affiliated to PEN International which is the leading voice of literature worldwide.

PEN promotes literature and defends freedom of expression. It campaigns on behalf of writers around the world who are persecuted, imprisoned, harassed and attacked for what they have written. It has committees representing writers in prison, translation and linguistic rights, women writers and a peace committee.

Mae Wales PEN Cymru yn un o 145 o ganolfannau PEN mewn dros 100 o wledydd ar draws y byd.  Mae’n gysylltiedig â PEN Rhyngwladol, prif lais llenyddiaeth ledled y byd.

Mae PEN yn hybu llenyddiaeth ac yn amddiffyn rhyddid mynegiant. Mae’n ymgyrchu ar ran ysgrifenwyr o bob cwr y byd sy’n cael eu herlid, eu carcharu, eu poeni neu’n dioddef o ymosodiadau oherwydd eu gwaith ysgrifennu.  Mae iddo bwyllgorau yn cynrychioli ysgrifenwyr yn y carchar, hawliau ieithyddol a chyfieithu, merched sy’n ysgrifennu ynghyd â phwyllgor heddwch. 

www.pen-international.org