Home / Cartref

Translation Challenge 2017

The Translation Challenge is organized jointly by Wales PEN Cymru and Wales Literature Exchange, and is sponsored by Swansea University’s College of Arts and the Humanities. The deadline for entries in English has passed but the closing date for the Her Gyfieithu ( for the translation of a poem by Nâzım Hikmet) is May 31st, 2017 (see below).

Her Gyfieithu 2017

Y dasg, sydd wedi’i threfnu gan Wales PEN Cymru a Chyfnewidfa Lên Cymru, ac wedi’i noddi gan Adran y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe, yw i gyfieithu YAŞAMAYA DAİR, gerdd gan Nâzım Hikmet, bardd Twrceg. Bydd gwobr o £250 a ffon barddol yn cael ei chyflwyno yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst. Mae’r her eleni ychydig yn wahanol. Nid oes angen gwybodaeth am Dwrci, o reidrwydd, gan fod cymorth ar gael yma.

 


Wales PEN Cymru is one of the 145 PEN centres in more than 100 countries across the world. It is affiliated to PEN International which is the leading voice of literature worldwide.

PEN promotes literature and defends freedom of expression. It campaigns on behalf of writers around the world who are persecuted, imprisoned, harassed and attacked for what they have written. It has committees representing writers in prison, translation and linguistic rights, women writers and a peace committee.

Mae Wales PEN Cymru yn un o 145 o ganolfannau PEN mewn dros 100 o wledydd ar draws y byd.  Mae’n gysylltiedig â PEN Rhyngwladol, prif lais llenyddiaeth ledled y byd.

Mae PEN yn hybu llenyddiaeth ac yn amddiffyn rhyddid mynegiant. Mae’n ymgyrchu ar ran ysgrifenwyr o bob cwr y byd sy’n cael eu herlid, eu carcharu, eu poeni neu’n dioddef o ymosodiadau oherwydd eu gwaith ysgrifennu.  Mae iddo bwyllgorau yn cynrychioli ysgrifenwyr yn y carchar, hawliau ieithyddol a chyfieithu, merched sy’n ysgrifennu ynghyd â phwyllgor heddwch. 

www.pen-international.org