Home / Cartref

 

 

 

 

Mae Wales PEN Cymru yn un o’r 145 o ganolfannau PEN mewn dros 100 o wledydd ar draws y byd. Mae’n gysylltiedig â PEN Rhyngwladol, prif lais llenyddiaeth ledled y byd.

Mae PEN yn hybu llenyddiaeth ac yn amddiffyn rhyddid mynegiant. Mae’n ymgyrchu ar ran ysgrifenwyr o bob cwr y byd sy’n cael eu herlid, eu carcharu, eu poenydio neu’n dioddef o ymosodiadau oherwydd eu gwaith ysgrifennu. Mae iddo bwyllgorau yn cynrychioli ysgrifenwyr yn y carchar, hawliau ieithyddol a chyfieithu, merched sy’n ysgrifennu ynghyd â phwyllgor heddwch.

Darllenwch rhagor amdanom

Wales PEN Cymru is one of the 145 PEN centres in more than 100 countries across the world. It is affiliated to PEN International which is the leading voice of literature worldwide.

PEN promotes literature and defends freedom of expression. It campaigns on behalf of writers around the world who are persecuted, imprisoned, harassed and attacked for what they have written. It has committees representing writers in prison, translation and linguistic rights, women writers and a peace committee.

Read more about us

www.pen-international.org


Dathlu cyfieithiad Catalaneg o ‘Murmur’, Menna Elfyn

Cafwyd noson arbennig yn y Senedd yng Nghaerdydd ddiwedd Medi i ddathlu cyfieithiad Murmur, gan lywydd PEN Cymru, Menna Elfyn, i’r Gatalaneg. I agor y noson, cafwyd darlleniadau o gerddi’r gyfrol ‘Murmur / Murmuri’ gan Menna Elfyn a’i chyfieithydd, Silvia Aymerich. [darllen rhagor]

Celebrating Catalan translation of Menna Elfyn’s ‘Murmur’

A special evening was held in the Senedd in Cardiff at the end of September to celebrate Catalan translation of Wales PEN Cymru president, Menna Elfyn’s Murmur. To open the evening, Menna Elfyn and her translator, the poet Silvia Aymerich, read the poems in Welsh and in Catalan. [read more]


Rhagor o newyddion a digwyddiadau / More news and events

Ymaelodi / Become a member

Cysylltu / Contact us