Home / Cartref

Sebnem Korur Fincanci, founder and President of the Human Rights Foundation of Turkey, and Metin Bakkalei, General Secretary, send a message to Wales PEN Cymru regarding the ongoing situation in Turkey. Read here.

Anfonodd Sebnem Korur Financi, sefydlwr a Llywydd Cymdeithas Hawliau Dynol Twrci, a Metin Bakkalei, yr Ysgrifennydd Cyffredinol, neges i Wales PEN Cymru ynglŷn â’r sefyllfa parhaol yn Nhwrci. Darllenwch yma.

 

    

 

Caroline Stockford bears witness in Turkey. Read here.
Caroline Stockford yn dwyn tystiolaeth yn Nhwrci. Darllenwch yma.

 

 

___

Wales PEN Cymru is one of the 145 PEN centres in more than 100 countries across the world. It is affiliated to PEN International which is the leading voice of literature worldwide.

PEN promotes literature and defends freedom of expression. It campaigns on behalf of writers around the world who are persecuted, imprisoned, harassed and attacked for what they have written. It has committees representing writers in prison, translation and linguistic rights, women writers and a peace committee.

Mae Wales PEN Cymru yn un o 145 o ganolfannau PEN mewn dros 100 o wledydd ar draws y byd.  Mae’n gysylltiedig â PEN Rhyngwladol, prif lais llenyddiaeth ledled y byd.

Mae PEN yn hybu llenyddiaeth ac yn amddiffyn rhyddid mynegiant. Mae’n ymgyrchu ar ran ysgrifenwyr o bob cwr y byd sy’n cael eu herlid, eu carcharu, eu poeni neu’n dioddef o ymosodiadau oherwydd eu gwaith ysgrifennu.  Mae iddo bwyllgorau yn cynrychioli ysgrifenwyr yn y carchar, hawliau ieithyddol a chyfieithu, merched sy’n ysgrifennu ynghyd â phwyllgor heddwch. 

www.pen-international.org