Home / Cartref

Seremoni Wobrwyo Her Gyfieithu Award Ceremony

Seremoni i gyflwyno Ffon yr Her Gyfieithu i enillydd y wobr, Llewelyn Hopwood. Cynhelir y digwyddiad yng Nghanolfan S4C yr Egin yng Nghaerfyrddin ar y 10fed o Dachwedd am 3pm, gyda chyfarfod i aelodau Wales PEN Cymru am 2pm.

A ceremony to present the Translation Challenge Award to this year’s winner, Llewelyn Hopwood. The ceremony will be held in Canolfan S4C yr Egin, Carmarthen, on 10 November at 3pm, with a meeting for Wales PEN Cymru members at 2pm.

Rhagor o wybodaeth / More information

 


14/11/18: Mewn Cell yn Nhwrci / In a Cell in Turkey

Noson gan grwp WPC Gogledd Cymru i gefnogi sgwennwyr Cwrdaidd a Thwrcaidd sydd wedi’u carcharu er mwyn eu cadw’n fud. Cerddoriaeth gan Ali Sizer, Meltem Arikan yn sgwrsio gydag Ifor ap Glyn, a barddoniaeth. Rhagor o wybodaeth.

Bar Bach, Caernarfon, 14 Tachwedd/November, 8pm, £5.

An evening by the North Wales WPC group to support Kurdish and Turkish writers who have been imprisoned for speaking out. Music by Ali Sizer, Meltem Arikan in conversation with Ifor ap Glyn, and poetry. More information.


Her Gyfieithu 2018: Cyhoeddi’r Enillydd | Winner Announced

Llewelyn Hopwood yw enillydd Her Gyfieithu 2018

Yn wreiddiol o Gaerfyrddin, ond bellach yn fyfyriwr ieithoedd modern yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen, mae Llewelyn Hopwood yn derbyn gwobr o £100 yn rhodd gan Mercator Rhyngwladol a Ffon Her Gyfieithu hardd o waith Elis Gwyn Jones, a noddir gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru. Cyhoeddir ei gyfieithiad buddogol ar y wefan hon, yn ogystal ag ar wefan cylchgrawn llyfrau Cymru, O’r Pedwar Gwynt.

Llewelyn Hopwood announced the winner of the 2018 Her Gyfieithu

Originally from Carmarthen, Llewelyn Hopwood currently reads modern languages at Jesus College, Oxford.

He receives a £100 cash prize donated by Mercator International and a beautiful Her Gyfieithu staff, carved by Elis Gwyn Jones and and sponsored by Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru.  His winning translation will also be published by Welsh-language literary magazine, O’r Pedwar Gwynt.


Mae Wales PEN Cymru yn un o’r 145 o ganolfannau PEN mewn dros 100 o wledydd ar draws y byd. Mae’n gysylltiedig â PEN Rhyngwladol, prif lais llenyddiaeth ledled y byd.

Mae PEN yn hybu llenyddiaeth ac yn amddiffyn rhyddid mynegiant. Mae’n ymgyrchu ar ran ysgrifenwyr o bob cwr y byd sy’n cael eu herlid, eu carcharu, eu poenydio neu’n dioddef o ymosodiadau oherwydd eu gwaith ysgrifennu. Mae iddo bwyllgorau yn cynrychioli ysgrifenwyr yn y carchar, hawliau ieithyddol a chyfieithu, merched sy’n ysgrifennu ynghyd â phwyllgor heddwch.

 


Wales PEN Cymru is one of the 145 PEN centres in more than 100 countries across the world. It is affiliated to PEN International which is the leading voice of literature worldwide.

PEN promotes literature and defends freedom of expression. It campaigns on behalf of writers around the world who are persecuted, imprisoned, harassed and attacked for what they have written. It has committees representing writers in prison, translation and linguistic rights, women writers and a peace committee.

www.pen-international.org