About Us | Pwy a Beth

Sally Baker addressing International Congress 2014
Sally Baker yn siarad yn y Gyngres Rhyngwladol yn 2014

Llywydd | President: Menna Elfyn

Cennad: Owen Sheers & Fflur Dafydd

Aelodau’r Bwrdd Gweithredol| Executive Board Members:

 • Dylan Moore (Cadeirydd | Chair)
 • Nici Beech (Ysgrifennydd | Secretary)
 • Alexandra Büchler (Trysorydd | Treasurer)
 • Elin Haf Gruffydd Jones
 • Dominic Williams
 • Filiz Celik
 • Simon Mundy
 • Luca Paci
 • Caroline Stockford
 • Jeni Williams
 • Sara Louise Wheeler

Aelodau’r Pwyllgor Cyfieithu a Hawliau Ieithyddol | Translation and Linguistic Rights Committee Members:

 • Eluned Gramich (Cadeirydd | Chair)
 • Alexandra Büchler
 • Filiz Celik
 • Elin Haf Gruffydd Jones
 • Francesca Rhydderch
 • Sioned Puw Rowlands
 • Caroline Stockford
 • Ned Thomas
 • Jeni Williams

Aelodau’r Pwyllgor Awduron dros Heddwch | Writers for Peace Committee Members:

 • Simon Mundy
 • Menna Elfyn
 • Mererid Hopwood