About Us / Pwy a Beth

Sally addresses International Congress 2014
Sally yn siarad yn y Gyngres Rhyngwladol yn 2014

GWELER ISOD AM Y GYMRAEG

Wales PEN Cymru was officially recognised as a PEN Centre at the 99th PEN International Congress in Bishkek, Kyrgyzstan, in October 2014.
It is governed by its Constitution – and the PEN Charter.

President: Menna Elfyn
Director: Sally Baker

Executive Committee
English Language Chair: Owen Sheers
Welsh Language Chair: Fflur Dafydd
Secretary: Romy Wood
Treasurer: Lyndy Cooke
Members: Tom Cheesman, Iain Finlayson, Julia Forster, Dylan Moore, Caroline Stockford, Jeni Williams

Translation and Linguistic Rights Committee
Chair: Caroline Stockford
Members: Tom Cheesman, Nia Davies, Francesca Rhydderch, Sioned Puw Rowlands, Ned Thomas, Jeni Williams

Literacy Committee
Tom Bullough, Jon Gower, Dylan Moore

Writers for Peace
Simon Mundy

Fundraising Committee
Sally Baker, Lyndy Cooke, Julia Forster

__

Daeth Wales PEN Cymru yn ganolfan PEN swyddogol yn 99eg Nghyngres Rhyngwladol PEN yn Bishkek, Kyrgyzstan, ym mis Hydref 2014.

Mae’n cael ei lywodraethu gan ei Gyfansoddiad – a Siartr PEN.

Llywydd: Menna Elfyn
Cyfarwyddwr: Sally Baker

Pwyllgor Gweithredol
Cadeirydd yr Iaith Saesneg: Owen Sheers
Cadeirydd yr Iaith Gymraeg: Fflur Dafydd
Ysgrifenyddes: Romy Wood
Trysorwyr: Lyndy Cooke
Aelodau: Tom Cheesman, Iain Finlayson, Julia Forster, Dylan Moore, Caroline Stockford, Jeni Williams,

Pwyllgor Hawliau Cyfieithu ac Ieithyddol
Cadeirydd: Caroline Stockford
Aelodau: Tom Cheesman, Nia Davies, Francesca Rhydderch, Sioned Puw Rowlands, Ned Thomas, Jeni Williams

Pwyllgor Llythrennedd
Tom Bullough, Jon Gower, Dylan Moore

Awduron dros Heddwch
Simon Mundy

Pwyllgor Codi Arian
Sally Baker, Lyndy Cooke, Julia Forster,