About Us / Pwy a Beth

Sally addresses International Congress 2014
Sally yn siarad yn y Gyngres Rhyngwladol yn 2014

GWELER ISOD AM Y GYMRAEG

Wales PEN Cymru was officially recognised as a PEN Centre at the 99th PEN International Congress in Bishkek, Kyrgyzstan, in October 2014.
It is governed by its Constitution – and the PEN Charter.

President: Menna Elfyn
Director: Tom Cheesman

Executive Committee
English Language Chair: Owen Sheers
Welsh Language Chair: Fflur Dafydd
Secretary: Romy Wood
Treasurer: Lyndy Cooke
Members: Eluned Gramich,  George Gumisiriza, Iain Finlayson, Julia Forster, Anna Milsom, Dylan Moore, Luca Paci, Caroline Stockford, Jeni Williams

Translation and Linguistic Rights Committee
Chair: Eluned Gramich
Members:  Alexandra Buchler, Filiz Celik, Elin Haf Gruffydd Jones, Anna Milsom, Francesca Rhydderch, Sioned Puw Rowlands, Caroline Stockford, Ned Thomas, Jeni Williams

Writers for Peace
Simon Mundy

Fundraising Committee
Sally Baker, Lyndy Cooke, Julia Forster

__

Daeth Wales PEN Cymru yn ganolfan PEN swyddogol yn 99eg Nghyngres Rhyngwladol PEN yn Bishkek, Kyrgyzstan, ym mis Hydref 2014.

Mae’n cael ei lywodraethu gan ei Gyfansoddiad – a Siartr PEN.

Llywydd: Menna Elfyn
Cyfarwyddwr: Tom Cheesman

Pwyllgor Gweithredol
Cadeirydd yr Iaith Saesneg: Owen Sheers
Cadeirydd yr Iaith Gymraeg: Fflur Dafydd
Ysgrifenyddes: Romy Wood
Trysorwyr: Lyndy Cooke
Aelodau: Eluned Gramich,  George Gumisiriza, Iain Finlayson, Julia Forster, Anna Milsom, Dylan Moore, Luca Paci, Caroline Stockford, Jeni Williams

Pwyllgor Hawliau Cyfieithu ac Ieithyddol
Cadeirydd: Eluned Gramich
Aelodau: Alexandra Buchler, Filiz Celik, Elin Haf Gruffydd Jones, Anna Milsom, Francesca Rhydderch, Sioned Puw Rowlands, Caroline Stockford, Ned Thomas, Jeni Williams

Awduron dros Heddwch
Simon Mundy

Pwyllgor Codi Arian
Sally Baker, Lyndy Cooke, Julia Forster,