Croesawu’r Byd gydag Awduron o Gymru / Welsh Writers Welcome the World

Digwyddiad Wales PEN Cymru Event

Croesawu’r Byd gydag Awduron o Gymru

Welsh Writers Welcome the World

 

Noson o adloniant rhyngddiwylliannol

An evening of inter-cultural entertainment

 

W4W a Wales PEN Cymru yn cyhoeddi noson o adloniant rhyngddiwylliannol, cerddi, cerddoriaeth a monolog.

W4W and Wales PEN Cymru present an evening of intercultural entertainment, poetry, music and monologue.

 

🗓️ Dydd Iau, 23ain o Fawrth 2023 / Thursday 23rd of March 2023
⏰ 7o’r gloch yr hwyr / 7pm
📍 Amgueddfa Arberth // Narberth Museum
The Bonded Stores, Stryd yr Eglwys, Narberth SA67 7BH // The Bonded Stores, Church Street, Narberth SA67 7BH

Gan gynnwys // featuring:
Larysa Martseva

Awdur o Wcrain sydd mewn lloches yng Nghymru a sgriptwraig nodedig.

Ukrainian writer in refuge in Wales and acclaimed scriptwriter.

Gyda // supported by:
✨Taz Rahman
✨Angharad Jenkins
✨Emma Baines

Mae hwn yn ddigwyddiad hybrid, gall y gynulleidfa ymuno ar lein neu yn yr Amgueddfa.
This is an accessible international hybrid event, audience may join in person or online.

 

Mae’r ffi mynediad ar delerau talu- yr -hyn-a-allwch rhwng £5 a £15. Pa docyn bynnag a gewch, bydd yn cael ei ystyried fel taliad llai ar gyfer aelodaeth blwyddyn i Wales PEN Cymru pe byddech yn dymuno hynny.

The entry fee to the event is pay-what-you-can-afford between £5 and £15. Whatever ticket price paid will be discounted off an annual membership to Wales PEN Cymru.

 

Am ragor o fanylion am y digwyddiad, anfonwch ebost at:

For more details about the event, email:

dominic@write4word.org

 

Gallwch hefyd brynu tocyn gyda’r linc hwn neu talu ar y drws:

You can buy tickets at the link in our bio or pay at the door:

https://write4word.uk/yckjzbrw

 

Rydym ni yn edrych ymlaen i weld chi yno!

We hope to see you there!

 

 

Related Posts