Cerddi i gofio Daphne Caruana Galizia | Poems in remembrance of Daphne Caruana Galizia

Cafodd Daphne Caruana Galizia , newyddiadurwraig adnabyddus a nodedig a weithredodd yn erbyn llygredd ei llofruddio yn Hydref 2017 pan ffrwydrodd bom yn ei char ger ei thŷ ym mhentref Bidnija. Roedd wedi datgelu llygredd  ymysg cylchoedd busnes a’r llywodraeth.

Roedd digwyddiad i ddathlu ei bywyd yn Llundain ar Hydref 9fed.

Gofynnon ni i’n aelodau i ysgrifennu cerddi i gofio Daphne – gweler nhw isod.

Mewn partneriaeth gyda PEN yr Alban, Iwerddon a Lloegr.


Daphne Caruana Galizia was Malta’s foremost investigative journalist and anti-corruption activist. She was killed in October 2017 when a bomb fixed to her car detonated near her home in the village of Bidnija. She had exposed corruption at the highest levels in government and business circles. 

There was an event in London to celebrate her life on October 9th.

We asked our members to write poems in remembrance of Daphne – see them below.

In partnership with Scottish PEN, Irish PEN and English PEN.


Dyma fideo o’r gwaith creadigol a gafodd ei greu gan PEN Cymru ar gyfer y digwyddiad er cof am Daphne Caruana Galizia.

Here’s a video of the creative work created by PEN Wales for the event in memory of Daphne Caruana Galizia.

 

 

 

Gweler isod cerddi a geiriau wedi ei ysgrifennu gan rhai o’n aelodau er cof Daphne Caruana Galizia:

Find below words and readings of the poems written by some of our members in memory of Daphne Caruana Galizia:

 

  • Cerdd gan Jo Heyde

 

  • Geiriau gan Eluned Gramich

 

  • Cerdd gan Jeni Williams

 

  • Cerdd gan Luca Paci

 

Related Posts