‘Pendil’ / ‘Pendulum’ (er cof am / in memory of Daphne Caruana Galizia)

Cerdd o’r new ‘PENDIL’ gan Menna Elfyn er cof am Daphne Caruana Galizia, newyddiadurwraig ym Malta a chafodd ei lladd dros ei gwaith a’i hawl i fynegi ei barn.

Poem titled ‘Pendulum’ by Menna Elfyn in memory of Daphne Caruana Galizia, a Maltese journalist who was killed over her work and her right to freedom of speech.

Gweler y fersiwn Cymraeg ac Saesneg isod (wedi ei gyfieithu gan Menna Elfyn) / See below the Welsh and English version (translated by Menna Elfyn)

 

 

PENDIL

Er cof am Daphne Caruana Galizia.

 

Malta a Chymru

dwy chwaer glos

dwy wlad fechan

â chalonnau mawr,

pengryf hefyd.

 

PEN: O Benarth,

Penzance i Benrith,

penwyntoedd yn chwedlu

yn y mannau cyfyng

a phendroi.

 

A hi, Gennad

A fu’n lledaenu dyngarwch,

bwrw tystiolaeth wnawn.

Gorau awen, gwirionedd.

 

A thrwy’r cystudd

gwyddom fod i wirionedd

bennawd newydd

PEN, enw Gobaith yw.

 

Menna Elfyn

 

 

 

Pendulum

i.m. of Daphne Caruana Galizia

 

Malta and Cymru

both kith and kin,

two small countries

with large hearts

and headstrong too.

 

PEN in Welsh is head

and from Penzance to Penrith

how wide open their headwinds,

mythic, in thin places too

at times dizzy with pendro .

 

And she, whose calling

was a headland of humankind:

–we bear witness to her loss,

follow her lead, hold on tight,

her pen now in our hands—

the displaced pendulum restored.

And through our sorrow

we know her truth telling

heralds a new headline:

PEN is a name called Hope.

 

 

Menna Elfyn

 

Related Posts