‘Er Cof am y 40,000’ – Ness Owen

Er Cof am y 40,000

(After reading the Welsh Book of Remembrance in the Temple of Peace, Cardiff)

Trace the glide and
curve of each letter

hear the honey-stone
echo for each name

hold the sound like a
mother calling, across

every Cwm, Aber, Llan.
These are our people.

What war didn’t cost
us the earth?

Ness Owen


 Er cof am 40,000

(ar ôl darllen Cofiant y Llyfr  Cymreig yng Nghladdgell, Y Deml Heddwch Cymreig)

Dilynwch lithriad
dolen pob llythyren

Gwrandewch. Maen-
mêl yw eco pob enw

Daliwch yr adlais:
mam yn galw draw

dros bob Cwm. Aber. Llan.
Ein pobl ni ydynt.

Pa ryfel nad oedd
yn grocbris  daear?

Ness Owen
Cyfieithiad: Menna Elfyn

Related Posts