Aelodau’r Bwrdd Gweithredol | Executive Board Members

Mae’n bleser gennym rannu enwau aelodau Bwrdd Gweithredol newydd Wales PEN Cymru, a etholwyd yn ein Cyfarfod Cyffredinol yn ddiweddar. We’re delighted to share the names of the new Executive Board members who were elected at our recent AGM.
 • Menna Elfyn (Llywydd | President)
 • Sally Baker
 • Alexandra Büchler
 • Filiz Celik
 • Eluned Gramich
 • Richard Gwyn
 • Elin Haf Gruffydd Jones
 • Simon Mundy
 • Luca Paci
 • Caroline Stockford
 • Jeni Williams

Gellir cysylltu â’r Bwrdd drwy’r cyfeiriad e-bost arferol, walespencymru@gmail.com, a gellir ymaelodi, ac annog eraill i ymaelodi, drwy’r dudalen hon.

The Executive Board can be contacted through the usual email address, walespencymru@gmail.com. You can join WPC, and encourage others to do so, here.

Related Posts