Drôr

Mae rhai’n cywain lluchion y gorffennol,

mor hynod â barrug

ar fedw ymylon y ffyrdd.

O bwys neilltuol yw’r eiliadau prin

pan fo’r meddwl yn ddiarwybod ar ddihun:

cyhydnos.

 

Ei chofroddion: crugyn o gylchgronau lliw

ac ynddynt holl harddwch y byd.

Clytiau o ffabrig a wnïwyd

yn wisgoedd at bob achlysur.

 

Edau lliwgar. Clustog. O dan hyn oll

daw rhywun, ryw bryd, ar draws map

o fyd a ddarfu.

Tirwedd gwladwriaethau coll.

Bagad o anifeiliaid marw

yn bwydo ar rywogaethau glaswellt

sydd wedi hen ddiflannu.

 

Tai a lyncwyd gan y dŵr a’r gwynt, ac yn y tai

hen luniau o’r preswylwyr yn melynu.

 


Relentlessly Craving

ar gyfer BG

 

gerdd, gerdd bydd gref

fel trawiad twrf, Concerto Grieg yn A leiaf,

bwria wreiddiau, cer i lygad y ffynnon,

blodeua, cnydia,

bywioga, gerdd, dwi am gael dy waed

 

gerdd, gerdd bydd beryglus hardd

fel y feddwen ym mhaentiad Munch,

dim ond y lliwiau sylfaenol sy’n cyfri

melyn, du, coch

tân sy’n cyfri

 

mae amser i obaith

ac amser i ofid

 

tân sy’n cyfri

heb gorff

nid adwaenost na chariad

nac angau chwaith

 

gerdd, gerdd bydd yn yr haul

yn llygad y byd

yn nhrawsffurfiad y bara’n fynd

yn y datod parhaus sy’n amod

pob synthesis

yn y gwaed

 

dân,

bydd

 

mae amser i obaith

ac amser i ofid

tân ac iâ sy’n cyfri

 

gerdd, gerdd bydd fel noson dywyll yr enaid

 

Morgan Owen


Y cerddi gwreiddiol

Szuflada

Niektórzy kolekcjonują opiłki przeszłości.
Są bezcenne jak szadź na przydrożnych brzozach.
Zwłaszcza liczą się nieliczne momenty bezwzględnej przytomności umysłu,
ekwinokcjum.

Jej pamiątki: stos kolorowych pism, w których jest całe piękno świata.
Ścinki tkanin, z których uszyto suknie na każdą okazję.
Kolorowe włóczki. Poduszka. Pod tym wszystkim
ktoś kiedyś odkryje mapę nieaktualnego świata.
Pejzaż przestarzałych państw.
Stada nieżyjących zwierząt, pożywiające się dawno wymarłym gatunkiem trawy.

Domy zjedzone przez wodę i przez wiatr, a w domach
pożółkłe zdjęcia mieszkańców.


Relentlessly craving

                                        B.G.

wierszu wierszu bądź mocny
jak fala uderzeniowa, koncert A-moll Griega
zapuść korzenie, znajdź źródło, kwitnij, wydaj owoc
ożyj, wierszu, chcę twojej krwi

wierszu, wierszu bądź tak niebezpiecznie piękny
jak pijana kobieta na obrazie Muncha
liczą się tylko podstawowe barwy, żółty, czarny, czerwony
liczy się ogień

jest czas nadziei
i czas rozpaczy

liczy się ogień
jeśli nie masz ciała
nie znasz miłości
ani nie znasz śmierci

wierszu, wierszu bądź w słońcu
w oku świata
w przemianie chleba w ruch
w ustawicznym rozpadzie, który jest warunkiem wszelkiej syntezy
we krwi

ogniu
bądź

jest czas nadziei
i czas rozpaczy
liczy się ogień i lód

wierszu wierszu bądź jak ciemna noc duszy

 

Julia Fiedorczuk


Related Posts