Cyfarfod Cyffredinol 2022 AGM

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Wales PEN Cymru 2022 ar y 10fed o Chwefror am 6.30pm dros Zoom.

Papurau a rhagor o wybodaeth i ddilyn yn y Flwyddyn Newydd. Sicrhewch bod eich aelodaeth yn gyfredol er mwyn gallu pleidleisio. Mae croeso i chi gysylltu â walespencymru@gmail.com i wirio hyn.

Wales PEN Cymru’s Annual General Meeting will be held on 10 February 2022 at 6.30pm on Zoom.

Further information and papers to follow in the New Year. Please make sure your membership is up to date so you can vote. You’re welcome to contact walespencymru@gmail.com to check this.

Related Posts